Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ «ΕΠ-ΑΝ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΑΙΟΣ»


«ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
«ΕΠ-ΑΝ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΑΙΟΣ»

Ο Κ. Δ. Σωτηρίου υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Επιστημονικής  εταιρείας «Επιστήμη- Ανοικοδόμηση» «ΕΠ-ΑΝ» αντιπρόεδρος 1945-1948. Ήταν επίσης μέλος της συνταχτικής επιτροπής του περιοδικού «Ανταίος». Στο αρχείο του υπάρχουν αρκετά ντοκουμέντα, που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠ-ΑΝ»
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ "ΕΠ-ΑΝ" 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της 17ης Νοέμβρη 1945
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (το δακτυλογραφημένο κείμενο) Λήψη σε pdf : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΤ.

Η ημερήσια διάταξη για την συνεδρίαση της 23/11/1945. Λήψη σε pdf: 23-11-1945
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Η ημερήσια διάταξη για την συνεδρίαση της 23/11/1945. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ (δ.κ) 
Στο σχέδιο προγράμματος ο Σωτηρίου κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Στην σελίδα Ι.Α!.α! «Το σχέδιο σαν θεωρητική έννοια» επισημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθεί :Το σχέδιο «στη λαϊκή δημοκρατία». Απόλυτη ανάγκη να αναπτυχτεί το θέμα: «Τι είναι η λαϊκή δημοκρατία, ποια η ιστορική της ανάγκη, τι ζητεί, σε τι διαφέρει από τη σοσιαλιστική δημοκρατία. Υπάρχει ακόμη μεγάλη σύγχιση. Σωστό να καθοριστεί το νόημα του όρου και να ξεκαθαριστεί από τα διάφορα παράσιτα και παραμορφώματα».
Και στις «Γενικές παρατηρήσεις» σημειώνει: «Για όλους τους τομείς, και για τα περισσότερα ειδικά θέματα απαραίτητο να γίνεται επιστημονική κριτική ανασκόπηση για τη σημερινή τους κατάσταση και ν αναλυθούν οι κοινωνικές και οι ειδικές αιτίες που τα έχουν προκαλέσει. Έτσι θα διαφωτιστεί ο λαός.» 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης των Νεοελληνικών Προβλημάτων «ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ»  (δ.κ.)
Εδώ ο Σωτηρίου κάνει κάποιες παρατηρήσεις-σημειώσεις επάνω στο έγγραφο.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (δ.κ.)

Λήψη σε pdf:Θέματα για την παιδεία χειρόγραφο  
 Χειρόγραφος κατάλογος του Κώστα Σωτηρίου με «θέματα για την παιδεία»  τα οποία κατά την άποψή του έπρεπε να μελετηθούν από τον τομέα της παιδείας της «ΕΠ-ΑΝ»
 Θέματα για την παιδεία

1.       Τι είναι η παιδεία. Η θέση της στην κοινωνία και στο Κράτος. Υπάρχει αταξική, υπερκομματική παιδεία; Αντίκρουση της θεωρίας αυτής.
2.       Η σχέση της παιδείας με τους άλλους τομείς και ο ρόλος της στην ανοικοδόμηση.
3.       Κριτική ανασκόπηση της παιδείας μας στα 120 χρόνια  της ελεύτερης ζωής μας. Τα κύρια χαραχτηριστικά της. Τα βασικά της ελαττώματα. Οι αιτίες τους.
4.       Τα ιδανικά της σημερινής παιδείας, είναι αντιλαϊκά και αντιπροοδευτικά. Ποια είναι. Τι ενσαρκώνουν, τι επιδιώκουν.
5.       Τα νέα ιδανικά της αναγεννημένης παιδείας. Γιατί είναι ζωντανά, λαϊκά, και γίνονται κίνητρα για την πρόοδο. Κοινωνιολογική και ψυχολογική ανάλυσή τους.
6.       Αναλφαβητισμός και αγραμματοσύνη. Οι αιτίες. Τα μέσα για την καταπολέμηση. Άμεσα μέτρα.
7.       Η παιδεία πρέπει να γίνει πραγματικά λαϊκή, και συντελεστής στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Πως θα γίνει. Βασικές εκπαιδευτικές θέσεις.
8.       Η παιδεία όχι προνόμιο των λίγων. Να γίνει χτήμα του λαού.
9.       Ο πληθωρισμός και η ατροφία στη μέση και ανώτερη παιδεία.
10.    Ο λογιοτατισμός στην παιδεία και το ξερίζωμά του.
11.    Η διδασκαλία των αρχαίων κλασικών.
12.    Ο στείρος εγκυκλοπαιδισμός στην παιδεία μας. Ποσοτική μάθηση- Στατικό αντίκρυσμα της ζωής και της επιστήμης- Διαζύγιο της θεωρίας με την πράξη.
13.    Το γλωσσικό ζήτημα. Οι ρίζες του. Γιατί δε λύθηκε. Μοναδική γλώσσα η δημοτική.
14.    Το δούλεμα της δημοτικής στην επιστήμη. Το ορθογραφικό πρόβλημα. Ριζική λύση. Άμεση    απλοποίηση.
15.    Η ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις. Η πραγματική αυτοδιοίκηση των μαθητών σ’ όλες τις βαθμίδες της παιδείας.
16.    Οι τρεις βασικές αρχές της παιδείας. Η αρχή της άμεσης πραγματικότητας. Η αρχή της δημιουργικής εργασίας. Η αυτοδιοίκηση.
17.    Γενική μόρφωση και τεχνική επαγγελματική παιδεία. Σχέση αναμεταξύ τους. Σωστή τοποθέτηση.
18.    Τεχνική, επαγγελματική, και γεωργική εκπαίδευση. Κριτική ανασκόπηση. Πως θα λυθεί ριζικά το πρόβλημα. Άμεσα μέτρα.
19.    Η σωματική αγωγή. Γυμναστική – σχολικός αθλητισμός. Κριτική ανασκόπηση. Τι πρέπει να γίνει. Βασικές θέσεις. Άμεσα μέτρα.
20.    Η πνευματική αγωγή. Κριτική ανασκόπηση. Όχι ποσοτική μάθηση. Ποιοτική μόρφωση. Ο ρόλος των γνώσεων. Πότε οι γνώσεις προάγουν την ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων.
21.    Οι εξετάσεις (βαθμοί) όπως γίνονται σήμερα από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο. Τι ελέγχουν. Πως πρέπει να γίνονται. Ποια τα κριτήρια για την ικανότητα και την πρόοδο του μαθητή.
22.    Ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τι γίνεται αλλού. Τα αποτελέσματα. Πως θα γίνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός στους εξωσχολικούς. Πως θα γίνεται η επιλογή των ικανών μαθητών και η κατανομή τους στους διάφορους τύπους σχολείων και στις ανώτερες σχολές.
23.    Η παιδεία στην προσχολική ηλικία στη λαϊκή δημοκρατία. Βρεφοκομικοί, παιδικοί σταθμοί, και νηπιαγωγεία. Οργάνωσή τους. βασικές αρχές. Άμεσα μέτρα.
24.    Η παιδεία του α! βαθμού (δημοτική παιδεία). Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις. Διάρκεια,  μορφή, περιεχόμενο. Σχέδιο προγράμματος με βάση τις τρεις θεμελιακές αρχές.
25.    Τα επιμορφωτικά σχολεία. Σκοπός, προσανατολισμός, περιεχόμενο, οργάνωση.
26.    Η παιδεία του β! βαθμού (μέση παιδεία) διαφοροποιημένη και επαγγελματική, και παράλληλα και γενική. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις. Σχέδιο προγράμματος για κάθε τύπο σχολείων της μέσης παιδείας.
27.    Ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας μας. Σκοπός του, χρησιμότητά του. Τοπικές συνθήκες, τοπικές ανάγκες και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Πρόγραμμα εργασίας για τον επιστημονικό του καταρτισμό.
28.    Η ανώτερη παιδεία. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις για τη ριζική αναγέννησή της. Οργάνωση, διοίκηση. Σκοπός της. Σύνθεση σχολών.
29.    Η κοινωνική αποστολή του φοιτητή στην ανοικοδόμηση και στο διαφωτισμό του λαού.
30.    Το διδαχτικό προσωπικό στους τρεις βαθμούς της παιδείας. Κριτική ανασκόπηση. Η διδαχτική και κοινωνική αποστολή τους. Η καθολική μόρφωσή του και ο παιδαγωγικός καταρτισμός. Το φυτώριο της επιστήμης.
31.    Τα σχολικά χτίρια. Κριτική ανασκόπηση. Τι έχουμε. Τι πρέπει να γίνει. Άμεσα μέτρα.
32.    Εποπτικά μέσα, όργανα διδασκαλίας, εργαστήρια κ.τ.λ. Κριτική ανασκόπηση. Τι πρέπει να γίνει. Άμεσα μέτρα.
33.    Σχολικές, μαθητικές, και λαϊκές βιβλιοθήκες. Κριτική ανασκόπηση. Τι πρέπει να γίνει. Άμεσα μέτρα.
34.    Κρατικές- επιστημονικές βιβλιοθήκες. Κριτική ανασκόπηση. Σύγκριση με άλλες πολιτισμένες χώρες. Οργάνωση – πλουτισμός.
35.    Η καλαισθητική αγωγή. Η τέχνη στο σχολείο. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις.             Το παιδικό και σχολικό θέατρο. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις. Οργάνωση και λειτουργία του.
36.    Το σχολείο κέντρο εκπολιτισμού (ιδιαίτερα στο χωριό)
37.    Η ψυχαγωγία στο σχολείο ( στο χωριό, στην πόλη)
38.    Σχολικός κινηματογράφος και ραδιόφωνο.
39.    Το παιδικό βιβλίο και το παιδικό περιοδικό. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές θέσεις.
40.    Το σχολικό και διδαχτικό βιβλίο στους τρεις βαθμούς της παιδείας. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές  αρχές. Άμεσα μέτρα.
41.    Η διοίκηση της παιδείας. Κριτική ανασκόπηση. Αυτοδιοίκηση στον εκπαιδευτικό κλάδο. Άμεσα μέτρα.
42.    Η διοίκηση του σχολείου. Η αυτοτέλεια στην ανώτερη παιδεία. Συμμετοχή στη διοίκηση των παιδιών των φοιτητών.
43.    Η συνεκπαίδευση των δύο φύλων. Κριτική ανασκόπηση. Γιατί αναβάλλεται.
44.    Η υγεία των παιδιών. Η σχολική υγιεινή. Κριτική ανασκόπηση. Μέτρα για την προστασία της υγείας. Βρεφοκομικοί και παιδικοί σταθμοί, μαθητικά συσσίτια, παιδικές ιματιοθήκες, μαθητικά λουτρά, παιδικά νοσοκομεία, αναρρωτήρια κ.τ.λ. Οργάνωση και λειτουργία τους.
45.    Οι τρεις πληγές της παιδική ηλικίας. Ελονοσία, φυματίωση, τράχωμα. Κριτική ανασκόπηση. Μέτρα για την καταπολέμηση. Άμεσα μέτρα.
46.    Παιδικές εξοχές- παιδικές κατασκηνώσεις. Κριτική ανασκόπηση. Βασικές αρχές. Οργάνωση και λειτουργία τους.
47.    Η χιτλερική παιδεία. Κύρια χαραχτηριστικά της. Σκοποί της.
48.    Η φασιστική παιδεία στην Ιταλία. Κύρια χαραχτηριστικά της. Σκοποί της.
49.    Η παιδεία στη Σοβιετική Ένωση. Βασικές αρχές. Αποτελέσματα.
50.    Η παιδεία στην Αμερική, στην Αγγλία, και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σκοποί – κατευθύνσεις.

Λήψη σε pdf:Επιστολή
Επιστολή 20/09/1946 «ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ»» (δ.κ.)

Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 26/02/1947 (δ.κ.)

ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΛΗ (δ.κ.) ( δέκα μήνες μετά την ίδρυσή της)

Λήψη σε pdf: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Και η ….Δημοκρατία προχωρεί!!! Οι «Δημοκράτες» διαλύουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ». Το Κράτος καταπνίγει την ελευθερία στην Επιστήμη. (κείμενο διαμαρτυρίας για την διάλυση  της ΕΠ-ΑΝ (δ.κ.) )

 Λήψη σε pdf: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΜ.
Απόκομμα εφημερίδας με άρθρο για την διάλυση  της ΕΠ-ΑΝ με τίτλο Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ» ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΤΑΙΟ»
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Σημείωμα χειρόγραφο του Κ. Δ. Σωτηρίου : «Ανταίος» Γενικές παρατηρήσεις
«Ανταίος»
Γενικές παρατηρήσεις
1. Μου κάνει εντύπωση πως ο «Ανταίος» στάθηκε ως τώρα μονόπλευρος. Κατάγινε σχεδόν μόνο με τον οικονομικό και παραγωγικό (τεχνικό) τομέα. Για την Παιδεία αφιέρωσε πολύ λίγες σελίδες.
2. Σε πολλά άρθρα το ύφος είναι πολύ σοφό. Οι όχι ειδικοί αναγνώστες δυσκολεύονται να τα καταλάβουν. Και όμως το σωστό ύφος που πρέπει να βοηθήσει ο «Ανταίος» να δημιουργηθεί είναι, ας το πω έτσι, το «εκλαϊκευτικά» επιστημονικό. Αυτό το ύφος θα είναι άλλωστε το μόνο σωστό, για να γίνει η επιστήμη χτήμα του μορφωμένου λαού.
3. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη γλώσσα. Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για να αναπτύξουμε την επιστημονική δημοτική γλώσσα. Τα περισσότερα άρθρα στον «Ανταίο» γράφονται σε καθαρεύουσα με μορφή της δημοτικής. Η σύνταξη είναι συχνά καθαρευουσιάνικη, και το τυπικό στη δημοτική. Νομίζω κάποιος πρέπει να αναλάβει υπεύθυνα το γλωσσικό χτένισμα.
4. Να καθιερωθεί ομοιόμορφη ορθογραφία (τονισμός, διπλά κ.τ.λ.)
5. Οι «στιγμές» απόψεις φτωχικές. Πρέπει να γίνουν πλουσιότερες και αυστηρότερες.
6. Δεν ξέρω ποιοι αποτελούν τη συνταχτική επιτροπή. Βρίσκω απαραίτητο να αντιπροσωπεύονται στη συνταχτική επιτροπή όλοι οι τομείς.
7. Καθυστερεί πολύ η κριτική βιβλίων, άρθρων κ.τ.λ. 

Σημείωμα χειρόγραφο του Κ.Δ. Σωτηρίου για το βιβλίο του Δ. Μπάτση  «Η ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Το κείμενο αυτό με μικρές παραλλαγές δημοσιεύτηκε στο έντυπο που κυκλοφόρησε πριν από την έκδοση του βιβλίου. Πρόκειται για επιστολή   αναγγελία της κυκλοφορίας του βιβλίου .
Το σημείωμα
Βιβλιοθήκη
«Επιστήμη- Ανοικοδόμηση»
Αθήνα 10 Ιουνίου 1947

Αξιότιμε Κύριε
Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το βιβλίο του οικονομολόγου κ. Δ.Μπάτση «Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα». Σας εσωκλείουμε περιληπτικό πίνακα των  περιεχομένων.
Το πρόβλημα για τη σχεδιοποιημένη εκβιομηχάνιση της χώρας με βάση τη βαρειά βιομηχανία, την αξιοποίηση δηλαδή και μεταλλουργική μετουσίωση του εκλεχτού και άφθονου μεταλλευτικού πλούτου της Ελλάδας και την κατασκευή μηχανών και γενικά των μέσων παραγωγής, το μεγάλο τούτο ζωτικό πρόβλημα αδιάσπαστα συνδεμένο με το πρόβλημα της βιωσιμότητας της χώρας, με την οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία της πατρίδας μας, βρίσκεται σήμερα στο κέντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο κάθε επιστήμονα, παρά και ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Από τη σωστή τους λύση εξαρτιέται η ανασυγκρότηση και η ανοικοδόμηση της ερειπωμένης πατρίδας μας, η υλική ευημερία και η πνευματική πρόοδος του Ελληνικού λαού, η δημιουργία του νεοελληνικού πολιτισμού.
Στα μεγάλα τούτα προβλήματα ο κ. Μπάτσης με την πλατειά, επιστημονική εργασία του δίνει τις πιο φωτεινές, τις πιο εξυπηρετικές για τον Ελληνικό λαό λύσεις.
Ερευνάει το πολύπλοκο αυτό θέμα από όλες τις πλευρές, ανασκοπεί κριτικά την προπολεμική κατάσταση, κρίνει με επιστημονική αμεροληψία και απόλυτη αντικειμενικότητα τις λύσεις που έχουν ως τώρα προταθεί, δείχνει τη στενότητα, τη μονοπλευρικότητά τους και τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, κινιέται με άνεση μέσα στα μεγάλα ζητήματα της τεχνικής, τα τοποθετεί σωστά και τα φωτίζει σωστά από την οικονομική σκοπιά, αναζητάει και καθορίζει το οικονομικό πλαίσιο για τη σωστή λύση τους, αναζητάει και καθορίζει την μορφή της οργάνωσης για τη λειτουργία των κλάδων της βαρειάς βιομηχανίας αποδείχνει πως υπάρχουν στην Ελλάδα οι φυσικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της βαρειάς βιομηχανίας. Αντιμετωπίζει και τοποθετεί σωστά το ρόλο του ξένου κεφαλαίου, κρίνει τα σχέδια των ξένων οικονομικών οργανισμών και αποδείχνει τα πολιτικά ιμπεριαλιστικά τους ελατήρια και την εκμεταλλευτική βουλιμία που κρύβουν μέσα τους.
Δίνει με επιστημονική αντικειμενικότητα τους γενικούς όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταρτισμό του κεντρικού και των μεταβατικών σχεδίων, αναλύει και εκθέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα γενικά μέτρα για την μετάπλαση της οικονομίας μας από αντιπαραγωγική και παρασιτική που είναι σήμερα σε παραγωγική και εξυψωτική του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου του Ελληνικού λαού, καθορίζει με επιστημονική πειστικότητα την ορθολογική διάρθρωση της οικονομίας μας, για να ολοκληρωθεί ο αστικοδημοκρατικός μετασχηματισμός της χώρας μας τονίζει πως το οικονομικό μας πρόβλημα μπορεί να λυθεί και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η βαρειά βιομηχανία είναι ο βασικός συντελεστής στην οργάνωση και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Το εθνοσωτήριο κήρυγμά του είναι «Να αξιοποιήσουμε το φυσικό πλούτο, να εκμεταλλευτούμε ορθολογικά και σχεδιοποιημένα όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας σε ολοένα και ανώτερο βαθμό με μοναδικό σκοπό τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού».  

Λήψη σε pdf:Δ. Μπάτσης  
Ο Κώστας Σωτηρίου βοήθησε στην επεξεργασία της δημοτικής γλώσσας που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Μπάτσης στο βιβλίο του. Για το λόγο αυτό ο Δημήτρης  Μπάτσης αφού αφιερώνει με χειρόγραφο σημείωμα το βιβλίο στον Σωτηρίου τον ευχαριστεί για την βοήθεια αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: